English Flag
فرزاد شهدادفرد
 
فرزاد شهدادفرد، شریک ارشد و عضو هیئت مدیره، در سال 1387 به این موسسه پیوست. وی در رشته حسابداری از دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه اصفهان فارغ‌التحصیل شده است.
حسابرسی را از سال 1368 آغاز کرده و یکی از اولین حسابداران رسمی ایران است. او همچنین مدرس در دوره‌های حرفه‌ای است.
وی یکی از نویسندگان کتاب مجموعه قوانین مالیاتی است که رایج‌ترین کتاب مرجع مالیاتی در کشور است. او مقالاتی را در نشریات کشور منتشر کرده است.