English Flag
  • رتبه "الف" از جامعه حسابداران رسمی ایران
رتبه الف از جامعه حسابداران رسمی ایران

رتبه الف از جامعه حسابداران رسمی ایران

این موسسه رتبه "الف" را از جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت کرده است. این رتبه، بالاترین رتبه ای است که توسط واحد کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران به موسسات حسابرسی اعطا می شود.

.

  • کارفرمای مورد تایید ACCA در بالاترین سطح (پلاتین)
کارفرمای مورد تایید ACCA (پلاتین)

کارفرمای مورد تایید ACCA (پلاتین)

این موسسه، موفق به دریافت سطح پلاتین به عنوان کارفرمای مورد تایید انجمن حسابداران رسمی خبره انگلستان (ACCA) شده است. این سطح، بالاترین رتبه قابل اعطا از سوی ACCA است.

.

  • قدردانی رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
قدردانی رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

قدردانی رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، از تلاش های این موسسه در گردآوری کتاب مجموعه قوانین مالیاتی کشور - سال 1393، قدردانی نموده است.

.

  • دریافت نشان نیکوکار آفرین برتر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تقدیر معاونت رفاه اجتماعی به عنوان نیکوکار آفرینwidth=

نشان نیکوکار آفرین برتر در سال 1396

این موسسه، موفق به دریافت عنوان نیکوکار آفرین برتر در سال 1396 از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.

.

  • نشان موسسه حسابرسی برتر از انجمن حسابداری ایران

نشان موسسه حسابرسی برتر از انجمن حسابداری ایران

این موسسه، موفق به دریافت نشان موسسه حسابرسی برتر از انجمن حسابداری ایران در سال 1396 شده است.

.

  • نشان مبارزه با تقلب
نشان مبارزه با تقلب 1391

نشان مبارزه با تقلب 1391

نشان مبارزه با تقلب 1393

نشان مبارزه با تقلب 1393

این موسسه، به دلیل تلاش های موثر و مستمر در مبارزه با تقلب، موفق به دریافت نشان مبارزه با تقلب از دومین و سومین و پنجمین کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی شده است.