English Flag
 • رسالت ما

رسالت ما ارایه خدمات با بهترین کیفیت در بالاترین سطح حرفه ای ممکن به مشتریانمان است. اعتقاد داریم که با این طرز عمل، می توانیم اعتبار خود را افزایش دهیم تا در حرفه مان بهترین بمانیم. ما به رعایت ارزش های اخلاقی با عمل کردن به آن ها، اعتقاد راسخ داریم.

 • ارزش های اصلی ما

به ارزش های زیر اعتقاد داریم و به آن ها عمل می کنیم:

   • صداقت، بی طرفی و اخلاق مداری
   • ارایه خدمات در بالاترین سطح کیفی
   • انجام کار به صورت گروهی در فضایی مملو از احترام متقابل
   • به کارگیری افراد با استعداد، مراقب و مسئولیت پذیر
   • پرورش راهبرانی برای رشد و سلامت موسسه
   • ایجاد محیط کاری خوشایند
   • مفید بودن برای جامعه ای که در آن خدمت می کنیم