English Flag
 

خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اطمینان استفاده کنندگان نسبت به اطلاعات بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و به همین دلیل، موجد ارزش افزوده است.

جهان امروز از مقررات پیچیده و حجیم و نیز انتظارات ذینفعان از بنگاه اقتصادی، احاطه شده است. اعتقاد داریم که با ارایه خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، شایستگی لازم را برای کمک به کسب و کار شما دارا هستیم.

خدمات ما:

  • حسابرسی صورت های مالی
  • حسابرسی کنترل داخلی
  • حسابرسی داخلی
  • خدمات رسیدگی به تقلب و موارد اختلاف
  • حسابرسی دادگاهی
  • رعایت قوانین و مقررات
  • خدمات مشاوره ای حسابداری مالی
  • گزارشگری بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
  • خدمات اطمینان بخشی در زمینه ریسک
  • خدمات اطمینان بخشی در زمینه ریسک فناوری اطلاعات

این موسسه در حال تهیه تنها نرم افزار حسابرسی ایرانی است که به زودی عرضه خواهد شد.