English Flag
 
در دنیای مالی، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تجزیه و تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم اطمینان درتصمیمات سرمایه گذاری است. 

دراصل، مدیریت ریسک زمانی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار یا مدیر صندوق سرمایه گذاری برای تعیین کمیت پتانسیل ضرر در یک سرمایه گذاری اقدام کرده و سپس با توجه به اهداف سرمایه گذاری صندوق و تحمل ریسک، اقدام مناسب (یا عدم فعالیت) را انجام دهد.


برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.