English Flag
محمد شیری پور مدیر حسابرسی شرکت های تولیدی و معدنی، او در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل شده است. ایشان حسابدار رسمی و دارای بیش از 8 سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است وی همچنین رتبه دوم در آزمون حسابدار رسمی سال 1400 و رتبه 2 در آزمون رده حسابرس ارشد جامعه حسابدارن رسمی ایران در سال 1399 کسب نموده است.