English Flag
حسابرسی بیمه ای بازرگانی
علی محمد ملک زاده فیروزآبادی، مدیر حسابرسی بیمه های بازرگانی، او در مقطع کارشناسی در دانشگاه یزد و در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و دارای 7 سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است.