English Flag
فرزاد مسائلی، مدیر حسابرسی است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان فارغ التحصیل شده است. وی در آزمون‌های تعیین سطح  جامعه حسابداران رسمی ایران در سه رده حسابرس ارشد، سرپرست و  سرپرست ارشد شرکت کرده و موفق به اخذ گواهی‌نامه قبولی شده است. او حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با بیش از 11 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.