English Flag
حمید خادم، شریک مالیاتی، او در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است و در حال حاضر دانشجوی دوره دکتری حسابداری در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. وی حسابدار رسمی،  عضو کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی، عضویت در هیات های حل اختلاف مالیاتی و کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی می‌باشد، همچنین دارای 14 سال سابقه حسابرسی و شراکت در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است.