English Flag
ناصر شیخ رودی، مدیر حسابرسی است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی تهران و در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با بیش از 8 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.