English Flag
اکرم شاهدپور، مدیر حسابرسی است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با بیش از 7 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.