English Flag

محمد رضا صانعی، شریک و مدیر حسابرسی داخلی و عملیاتی . او مدرک کارشناسی  خود را از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد را از دانشکده علوم و تحقیقیات اخذ نموده است. حسابرسی را از سال 1371 آغاز کرده و از سال 1386 حسابدار رسمی می باشند.

ایشان عضو انجمن حسابرسان داخلی و عضو انجمن حسابداران خبره ایران است. تجربه او که تلفیقی از کار حسابرسی و امور اجرائی مالی تا سطح معاون مالی اقتصادی مدیر عامل بوده، باعث شده است تا شناخت مناسبی از فضای کسب و کار و صنایع مختلف به دست آورد. به موازات سایر فعالیت های حرفه ای، اجرای پروژه های بزرگ حسابرسی داخلی منطبق با آخرین رویکرد و الزامات استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی در صنایع بانکداری، فولاد و مس، پتروشیمی، مخابرات و سایر صنایع، تجربه ارزشمندی از حسابرسی داخلی را برای ایشان به همراه داشته است.