English Flag
احسان میلادیان، مدیر حسابرسی است. او در مقطع کارشناسی در رشته حسابداری از دانشگاه علم و فرهنگ فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و حدود 12 سال سابقه کار حرفه ای در حسابرسی را دارد.