English Flag
محمد حسن سعادتیان فریور
 

محمدحسن سعادتیان‌فریور، شریک ارشد و عضو هیئت مدیره، در سال 1387 به این موسسه پیوست. وی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی به مدت 16 سال، دبیر و عضو هیات عامل سازمان حسابرسی بوده است. ایشان یکی از ده نفر موسس جامعه حسابداران رسمی ایران، تنها نهاد قانونی حسابرسی مستقل در ایران، می‌باشد. وی همچنین یکی از اعضای اولین شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است.

او کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی است. همچنین عضو شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بوده است. ایشان عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز بوده است. وی عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، در رشته حسابداری و حسابرسی است.