English Flag

یکی از ابزارهای اصلی برای گسترش و تعمیق بازار سرمایه، ارتقاء سطح تحلیل در این بازار است. بدون انجام تحقیقات و تحلیل های گسترده و جامع در بازار سرمایه، نمی‌توان انتظار داشت که جایگاه آن در اقتصاد ملی، رشد یابد. بررسی مختصر سیر تحولات بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان رکن اصلی بازار متشکل سرمایه در اقتصاد ایران، نشان می دهد که همواره خلا تحلیل بر این بازار حاکم بوده است. اما، ظرف چند سال اخیر، گامهای امیدوار کننده‌ای در جهت بهره‌گیری از شاخص ها و روش های استاندارد جهانی برای تحلیل بازار سرمایه کشورمان برداشته شده است. با این حال، هنوز تا حالت مطلوب و ایده‌آل سطح تحلیل در بازار سرمایه، فاصله زیادی داریم و فضای گسترده‌ای برای کار در این زمینه وجود دارد.

ابزارها و شاخص های مورد استفاده در تحلیل بازار سرمایه کشورمان، عمدتا به روش "تحلیل بنیادی" محدود شده است و به کارگیری سایر ابزارها و نماگرها و به خصوص، ابزارهای تحلیل تکنیکی و نموداری، هنوز ابتدای مسیر خود را طی می کنند. تجربیات کشورهایی که بازار سرمایه پویا و پیشرفته ای دارند، نشان می دهد که بهره‌گیری توامان روش تحلیل بنیادی و روش تحلیل تکنیکی، در کنار یکدیگر، نقش اساسی در تعمیق و گسترش بازار سرمایه و همچنین، رشد فرهنگ سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است.

به همین دلیل، تصمیم گرفتیم که کتاب کم حجم و در عین حال، بسیار غنی و پر‌محتوای حاضر را تقدیم جامعه اقتصادی کشورمان نماییم. در این کتاب، با الگوهای اصلی تحلیل تکنیکی و نموداری آشنا می شوید و چگونگی کاربرد آنها در ارزیابی نوسانات بازار سهام و همچنین، کسب سود مناسب از این بازار را می آموزید.

نویسنده این کتاب، از معروفترین و مجربترین تحلیلگران بازار سرمایه است که تجربیات و اندوخته های 20 ساله خود را در قالب این کتاب کوچک، به کلیه سرمایه گذاران و علاقمندان بازار سرمایه تقدیم کرده است.

امیدواریم ترجمه و انتشار این کتاب بتواند بستر مناسبی برای مطالعات و تحقیقات بعدی را در زمینه تحلیل تکنیکی و نموداری بازار سرمایه فراهم آورد.