English Flag
صورت‌های مالی واحدهای تجاری نشان دهنده وضعیت مالی و نتایج عملیات و جریان‌های نقدی است که برای سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. یکنواختی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی کمک می‌نماید که بتوانند با مقایسه واحدهای تجاری مختلف، تصمیمات مناسب و صحیحی اتخاذ نمایند. هم اکنون کشورهای زیادی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می دهند. واحدهای تجاری ایرانی نیز برای گسترش فعالیت خود به ناچار باید به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی روی آورند. نقص استانداردهای حسابداری ایران عدم به‌کارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 9 مربوط به ابزارهای مالی است. استانداردهای مرتبط با ابزارهای مالی در حوزه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شامل استاندارد بین‌المللی حسابداری 32؛ ابزارهای مالی: ارایه، استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي 9 ؛ ابزارهای مالی: شناخت و اندازه‌گیری و استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 7؛ ابزارهای مالی: افشا است. استانداردهای حسابداری 36 و 37 ایران متناظر استاندارد بين‌المللي حسابداري 32 و استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي 7 هستند؛ اما استاندارد حسابداری به منظور شناخت، طبقه‌بندي و اندازه‌گيري ابزارهاي مالي (معادل استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي 9) تا کنون در کشورمان لازم االاجرا نشده است. از سوی دیگر، راهنمای جامعي براي به‌کارگیری این استانداردها تاكنون منتشر نشده است. کتاب حاضر با هدف آشنایی خوانندگان با مفاهیم مرتبط با ابزارهای مالی تهیه شده و با مثال‌های کاربردی و متعدد سعی کرده است مفاهیم شناخت و قطع شناخت، اندازه‌گیری، طبقه‌بندی، کاهش ارزش و نحوه ارايه و افشای ابزارهای مالی را به زبان ساده بیان کند. از همه مهم تر این که این کتاب از سوی جشنواره انتخاب کتب برتر در حوزه حسابداری و مالی سال 1400 در نوزدهمین همایش ملی حسابداری ایران به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب گردید. علاقمندان می‌توانند این کتاب را از کتابفروشی‌های معتبر یا انتشارات کیومرث تهیه فرمایند.