English Flag

کتاب حسابرسی جلد 1، تنها کتاب حسابرسی مبتنی بر استانداردهای حسابرسی ایران است.

تاکید اصلی این کتاب بر فرایند تصمیم گیری حسابرس در حسابرسی صورت های مالی است. اساسی ترین مفهوم در حسابرسی، تعیین ماهیت و مقدار شواهدی است که حسابرسان پس از در نظر گرفتن شرایط خاص هر صاحبکار، باید جمع آوری کنند. اگر دانشجویان حسابرسی با هدف های حسابرسی، خطرهای مرتبط با حسابرسی و تصمیماتی که باید اتخاذ شوند، قادر خواهند بود تا مقدار شواهد مورد نیاز برای جمع آوری را تعیین کنند و بدانند که چگونه شواهد کسب شده را ارزیابی کنند.

این کتاب دارای رویکردی یکپارچه بر حسابرسی است. بدین معنی که مهم ترین مفاهیم حسابرسی به گونه ای منطقی و در قالبی یکپارچه ارایه شده اند تا به دانشجویان و حرفه ای ها در فهم فرایند تصمیم گیری و جمع آوری شواهد در محیط حسابرسی پیچیده امروز کمک کند.

این کتاب برای درس اصول حسابرسی 1 در دوره کارشناسی رشته های حسابداری و مدیریت و همچنین منبعی برای درس حسابرسی پیشرفته دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری مناسب است. علاوه بر آن، این کتاب را می توان در دوره های تخصصی و حرفه ای در موسسات حسابرسی، دستگاه های نظارتی دولتی و همچنین به عنوان منبع مطالعه برای شرکت در آزمون مهارت حسابرسی که یکی از آزمون های لازم برای دریافت گواهینامه حسابدار رسمی است، استفاده کرد. مطالعه این کتاب برای حسابرسان حرفه ای نیز سودمند خواهد بود؛ زیرا به آنان کمک می کند تا درکی جامع از حسابرسی مبتنی بر خطر در قالب رویکردی یکپارچه به دست آورند و بتوانند آن را در عمل به کار گیرند.

ویژگی های تدوین:
   • انطباق با استانداردهای حسابرسی ایران
   • اشاره به مسئولیت های قانونی حسابرسان در ایران
   • طرح آیین رفتار حرفه ای ایران
   • طرح هدف های آموزشی
   • ارایه داستان در ابتدای هر فصل
   • گزارش سالانه یک شرکت تولیدی و تجزیه و تحلیل آن از نقطه نظر فرایند حسابرسی
   • ارایه مورد کاوی یکپارچه یک شرکت تولیدی
   • ارایه مساله ACL

دانلود فصل سوم کتاب حسابرسی جلد اول صفحات 57 الی 63