English Flag
 

قوانین و مقررات مالیاتی دارای پیچیدگی­های خاص خود هستند. بر این اساس، داشتن درکی صحیح از این قوانین و مقررات، نیازمند مطالعه منابعی است که توضیحات اضافی و مثال­هایی از کاربرد آن­ها ارایه کند. از سوی دیگر، اطلاع از چگونگی محاسبه و نیز روش­های ثبت حسابداری آثار مالیاتی رویدادها و نحوه ارایه آن در صورت­های مالی، امری کاملاً ضروری است.

کتاب "حسابداری مالیاتی"، با همین رویکرد تهیه و تدوین شده و منبعی مناسب برای مدیران، حسابداران رسمی و دانشجویان برای اطلاع از جنبه­ های کاربردی، محاسبه و حسابداری قوانین و مقررات مالیاتی است.

مسئولیت تهیه و تدوین این کتاب را آقای حسین مهربانی، حسابدار رسمی بر عهده داشته ­اند که از زحمات ایشان سپاسگزاریم.

خداوند متعال را می­ستاییم که توفیق انتشار ویرایش چهارم این کتاب را به موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) عنایت کرد و امیدواریم این موسسه در آینده نیز بتواند در گسترش دانش حسابداری، حسابرسی و مالیاتی در کشورمان گام­های بیشتری بردارد.

این کتاب توسط انتشارات فرهیختگان منتشر شده است.