English Flag
   
همانطور که میدانیم، در مواردی که پرسش هایی در مورد نحوه بکارگیری استانداردهای حسابداری در شرایط خاص مطرح میشود، پاسخ آن از سوی کارگروه فنی استانداردهای حسابداری جامعه حسابداران رسمی ایران یا کمیته فنی سازمان حسابرسی ارایه میشود.
در این سلسله نوشتارها قصد داریم تا به بررسی این پرسش و پاسخها و ارایه مثال های عملی در مورد بکارگیری آنها بپردازیم.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.