English Flag

اکسل در حسابداری و حسابرسی کابردهای بسیاری دارد. 
در این سلسله مطالب به دنبال آموزش تکنیک های اکسل برای استفاده حسابداران و حسابرسان هستیم.
در این بخش به "حذف داده های تکراری" می‌پردازیم.

برای دریافت و مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید.