English Flag
اطلاع از قوانین و مقررات مالیاتی اهمیت بسیاری برای صاحبان کسب و کار دارد.گسترش و پیوستگی این قوانین، تغییرات فراوان در آن و کثرت بخشنامه‌های صادره، دستور العمل‌های جدید و ابطال برخی از آن‌ها توسط دیوان عدالت اداری، اهمیت به روز بودن و اطلاع از این تغییرات را دو چندان می‌کند.

در همین راستا، دپارتمان "مشاوره مالیاتی" موسسه حسابرسی آزمون پرداز با هدف اطلاع صاحبان کسب و کار از این تغییرات، اقدام به تهیه خلاصه‌های کاربردی از نکات مالیاتی نموده که به تدریج در قالب فایل PDF در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

امید است انتشار این مجموعه گامی هر چند اندک در ارتقای دانش مالیاتی کسب و کارهای کشور برداشته باشد.

برای مطالعه فایل PDF اینجا کلیک کنید.