English Flag
استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 17 - قراردادهای بیمه، اصول شناسایی، اندازه‌گیری، ارایه و افشای قراردادهای بیمه و نیز قراردادهای بیمه اتکایی صادر شده توسط شرکت‌های بیمه را تعیین می‌کند. 
هدف این استاندارد، افزایش شفافیت و حصول اطمینان از ارایه درست قراردادهای بیمه است. اين‌ استاندارد برای دوره‌های سالانه‌ای که از تاريخ 1 ژانویه 2023 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.