English Flag
 
مفهوم ارزش، برای سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی دارد. تمام سرمایه‌گذاران به عنوان هدف اصلی، به دنبال حداکثرکردن ارزش دارایی‌های خود هستند.

بدین منظور، باید درک درستی از ارزش دارایی درنظر سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.