English Flag
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، یک سیستم گزارشگری مبتنی بر منبع باز است که برای تهیه و مبادله الکترونیکی گزارش های بازرگانی در سراسر جهان، ایجاد شده است. این زبان شکل بسط یافته زبان نشانه ای توسعه پذیر XML است.
تا کنون شرکت‌های زیادی در افزایش میزان پذیرش XBRL دخیل بوده‌اند. از جمله مایکروسافت که XBRL را برای برنامه‌‌های آفیس خودش تغییر می‌دهد،
 Oracle پشتیبانی از XBRL را به EBusiness Suite خودش اضافه می‌کند (مهم‌تر از همه حساب‌های کل و معین) و همینطور SAP که تعدادی از محصولات پیشنهادی خود از جمله ERP International و NetWeaver را توسط XBRL تکمیل کرده است.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.