English Flag
 
همانطور که می‌دانیم، در مواردی که پرسش‌هایی در مورد نحوه بکارگیری استانداردهای حسابداری در شرایط خاص مطرح می‌شود، پاسخ آن از سوی کارگروه فنی استانداردهای حسابداری جامعه حسابداران رسمی ایرانیا کمیته فنی سازمان حسابرسی ارایه می‌شود.
نحوه برخورد با سود فروش سهام خزانه شرکت فرعی در صورت‌های مالی تلفیقی در پرسش 114 کمیته فنی سازمان حسابرسی مطرح شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

برای دریافت و مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.