English Flag

در این فایل آموزشی به 10 ریسک در کانون توجه در سال 2021 می ‌پردازیم.

 این فایل آموزشی برای حسابرسان داخلی، مدیران مالی، حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی شرکت ها مفید است.
برای مطالعه اینجا کلیک کنید.