English Flag


استاندارد حسابداري 34 با عنوان رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات در سال 1397 تصويب شد.
 طبق الزامات اين استاندارد، واحدهاي تجاري در مورد استاندارد حسابداری جديدي كه تاريخ اجراي آن فرا نرسيده، بايد مواردي را در صورت‌هاي مالي افشا کند. 
اين رهنمود، درباره اين موارد و نحوه افشاي آن‌ها توضيحات كابردي ارائه مي‌كند.

برای مطالعه فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.