English Flag

انجمن حسابرسان داخلی ایران در چهارمین کنگره ملی خود برای اولین بار اقدام به اعطای جایزه ملی حسابرسی داخلی به موسسات حسابرسی کرد.

پس از بررسی و ارزیابی موسسات حسابرسی شرکت کننده در این جایزه توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود توانست با دریافت تندیس نقره‌ای، بالاترین جایزه ملی حسابرسی داخلی اعطایی به موسسات حسابرسی را از آن خود کند.

این موفقیت را به همه همکاران، به خصوص کارکنان واحد حسابرسی داخلی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود تبریک می‌گوییم.