English Flag

در تاریخ 12 دی ماه 1396 در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان، انجمن صنفی حسابداری استان اصفهان با همکاری هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به برگزاری سمیناری با موضوع، تکنیک های کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی ماده 169و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با سخنرانی دکتر عباس وفادار (عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران) و حسین مهربانی (حسابدار رسمی و حسابدار مستقل) نمود.

این موسسه خلاصه مطالب ارائه شده در سمینار فوق را به صورت فایل Pdf که شامل سرفصل های زیر می باشد تهیه و در اختیار عموم قرار می دهد:

بخش اول: مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی

بخش دوم: تکالیف مودیان در صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات

بخش سوم: تکالیف مودیان در ارسال فهرست معاملات

بخش چهارم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات و استثناهای آن

بخش پنجم: جرم و مجازاتهای آن

بخش ششم: نحوه رسیدگی به جرایم مالیاتی

بخش هفتم: سوالات مرتبط با گزارشات فصلی

بخش هشتم: منابع مالیاتی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

لینک دانلود