English Flag
در تاریخ 12 دی ماه 1396 از ساعت 15 الی 19 در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان، انجمن صنفی حسابداری استان اصفهان با همکاری هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به برگزاری سمیناری با موضوع، تکنیک های کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم با سخنرانی دکتر عباس وفادار (عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران) و فرزاد شهدادفر (حسابدار رسمی و حسابدار مستقل) می نماید.
در این سمینار به سرفصل های زیر اشاره خواهد شد:
- آشنایی با مقررات مربوط به ماده 169 و آئین نامه ها
- تغییرات جدید و ضوابط صورت معاملات فصلی و تکالیف مودیان مالیاتی
- شناسایی فاکتورهای خرید و فروش مورد قبول سازمان امور مالیاتی
- پرسش و پاسخ در خصوص قانون مالیات مستقیم و قانون ارزش افزوده

لازم به ذکر است حق حضور در سمینار برای اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و اعضای انجمن صنفی حسابداری اصفهان چهارصد هزار ریال و سایر متقاضیان هفتصدو پنجاه هزار ریال می باشد و در پایان به شرکت کنندگان در سمینار گواهی نامه معتبر اعطا می شود.

- جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره 32374787-031 تماس و به سایت انجمن صنفی حسابداری اصفهان www.isfacca.ir  مراجعه نمایید.