English Flag

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود، جایگاه ممتاز را در بین موسسات حسابرسی از لحاظ تعداد قبولی در آزمون حسابدار رسمی سال 1395 از آن خود کرد. همچنین آقای محسن جهانگیری، همکار عزیزمان توانست رتبه اول این آزمون را کسب کند.

اسامی این عزیزان به شرح زیر است:

 jahangirimohsen

محسن جهانگیری

رتبه اول آزمون

ناصر شیخ رودی

ناصر شیخ رودی

 pourghanbari

کبری پورقنبری

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود این موفقیت بزرگ را به این عزیزان و کلیه همکاران موسسه تبریک می گوید و از خداوند متعال آرزوی موفقیتشان را در پیمودن مدارج حرفه ای خواستار است.

روابط عمومی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود