English Flag
 

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود جایگاه نخست را در بین موسسات حسابرسی از لحاظ تعداد قبولی در آزمون حسابدار رسمی سال 1394 از آن خود کرد.

پنج نفر از حسابرسان موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود در آزمون حسابداررسمی سال 1394 قبول شدند. اسامی این عزیزان به شرح زیر است:

اکرم شاهدپور

    اکرم شاهد پور

دانیال محجوب

     دانیال محجوب

احسان میلادیان

    احسان میلادیان

حسین عرب

    حسین آریان

حسن عرب

    حسن عرب جعفری محمدآبادی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود این موفقیت بزرگ را به این عزیزان و کلیه همکاران موسسه تبریک می گوید و از خداوند متعال آرزوی موفقیتشان را در پیمودن مدارج حرفه ای خواستار است.

روابط عمومی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود