English Flag

حسابرسان موسسه حسابرسی آزمون پرداز، رتبه اول آزمون سرپرست ارشد حسابرسی، رتبه های دوم و سوم آزمون سرپرست حسابرسی و رتبه اول آزمون حسابرس ارشد سال 1393 جامعه حسابداران رسمی ایران را از آن خود کردند. همچنین یکی از آنان موفق به قبولی در آزمون تعیین صلاحیت حسابداران رسمی گردید:

 

     محمدرضا طلایی پور

     رتبه اول آزمون سرپرست ارشد حسابرسی و قبولی در آزمون تعییین صلاحیت حسابداران رسمی

 

     دانیال محجوب

    رتبه دوم آزمون سرپرست حسابرسی

محسن علیگو

    محسن علیگو

    رتبه سوم آزمون سرپرست حسابرسی

 

       همایون خوبان

       رتبه اول آزمون حسابرس ارشد

موسسه حسابرسی آزمون پرداز این موفقیت بزرگ را به این عزیزان و کلیه همکاران موسسه تبریک می گوید و از خداوند متعال آرزوی موفقیتشان را در پیمودن مدارج حرفه ای خواستار است.

روابط عمومی موسسه حسابرسی آزمون پرداز