English Flag
 
 

پنجمین سالانه ی پیش گیری از تقلب و سوء استفاده های مالی

پنجمین سالانه ی پیش گیری از تقلب و سوء استفاده های مالی، با تمرکز بر نقش مبارزه با تقلب و سوء استفاده های مالی در اقتصاد مقاومتی در دهم اسفند ماه 1393 در سالن پژوهش های نیرو برگزار خواهد شد. بخش های کنفرانس عبارتند از:
  1. میزگرد نقش مدیران و حسابداران در پیش گیری، کشف و گزارش تقلب و فساد
  2. نشست اول: اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد
  3. نشست دوم: مقابله با تقلب در سازمان ها
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.antifraud.ir مراجعه فرمایید.