English Flag
 

پنجمین همایش ملی دانشجویی ایران

روزهای دوشنبه و سه شنبه، 29 و 30 بهمن 1393 پنجمین همایش ملی دانشجویی ایران در دانشگاه فردوسی (مشهد) برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند برای اطلاع بیشتر به وبگاه این همایش به نشانی زیر سر بزنند:

 5th-acc.um.ac.ir

منبع: انجمن حسابداران خبره ایران