English Flag
نشست مشترک اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نشست مشترک اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نشست مشترک اعضای شورای عالی و هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دفتر ایشان بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 آذرماه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر مهدی کرباسیان رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد توان حرفه­ ای و فنی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارایه خدمات اطمینان بخشی به بانک­ ها، استفاده از حسابداران رسمی در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک­ ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز ضرورت حمایت بانک مرکزی از اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی مطالبی را مطرح کرد. سپس عباس وفادار عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به بیان حوزه­ های مختلف همکاری از جمله حسابرسی صورت­ های مالی و طرح­ های توجیهی مشتریان بانک­ ها، حسابرسی داخلی و حسابرسی فناوری اطلاعات بانک­ ها، و سایر حوزه­ های خدمات اطمینان بخشی پرداخت و بر ضرورت حمایت بانک مرکزی از اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران تاکید کرد. پس از آن نیز دکتر علی ثقفی عضو دیگر شورای عالی جامعه نیز طی ایراد سخنانی به شکننده بودن ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی و ضرورت اصلاح آن پرداخت.

سپس دکتر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان اهمیت و جایگاه حرفه­ ای حسابداری و حسابرسی، به ضرورت توجه به کیفیت فعالیت­ های حرفه­ ای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و ضرورت نظارت موثر جامعه حسابداران بر کیفیت کار حرفه­ ای اعضا اشاره کرد و آمادگی بانک مرکزی را برای استفاده بیشتر از خدمات متنوع حرفه ­ای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در حوزه بانکی کشور و نیز کمک به پیشبرد و تصویب اصلاح اساسنامه جامعه در هیات دولت، اعلام کرد.

سعید جمشیدی فرد نایب رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در مورد ضرورت توجه به بحث ادغام بانک ها و نهادهای پولی و مالی و نیز عضویت حسابداران رسمی در کمیته های حسابرسی و ریسک بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد. محمد تقی شیر خوانی دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران نیز بر اهمیت اصلاح اساسنامه به عنوان مهم ترین معضل جامعه حسابداران رسمی ایران تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی موسسه حسابرسی آزمون پرداز