English Flag
???? ????? ???? ???? ????? ??????? ????? ????? ?? ???? ???? ?????? ????? ????????? ???? ???? ???????? (ACCA)

جلسه مشترک مدیر عامل موسسه حسابرسی آزمون پرداز با مدیر عالی اجرایی انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان (ACCA)

در روز چهارشنبه 1393/8/21، جلسه مشترکی با حضور آقای عباس وفادار مدیر عامل موسسه حسابرسی آزمون پرداز و خانم هلن برند مدیر عالی اجرایی انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان (ACCA) در شهر رم کشور ایتالیا برگزار گردید. در این جلسه درباره نحوه توسعه همکاری های فیمابین در سطوح حرفه ای و آموزشی، بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان با دارا بودن بیش از 436,000 دانشجو و 170,000 عضو، بزرگترین نهاد حرفه ای جهان در حرفه حسابداری و حسابرسی و دارای نقش اساسی در تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی است.

منبع: روابط عمومی موسسه حسابرسی آزمون پرداز