English Flag
حسین فاتح گوش، مدیر حسابرسی، او در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد و دارای بیش از 10 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی و حسابداری می باشد.