English Flag
محسن جهانگیری، مدیر حسابرسی است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه کار واحد قزوین فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و دارای بیش از 9 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه‌ی حسابرسی در موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است. او همچنین رتبه برتر در آزمون جامعه حسابداران رسمی و رتبه دوم در آزمون‌های تعیین رتبه حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی در دو سطح سرپرست و سرپرست ارشد را از آن خود کرده است.