English Flag

دانیال محجوب، مدیر IFRS است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران فارغ التحصیل شده است.

وی حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و دارای بیش از 8 سال تجربه حرفه ای در زمینه حسابرسی و IFRS در موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است. او همچنین رتبه اول در آزمون‌های تعیین رتبه حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران در دو سطح سرپرست ارشد و حسابرس ارشد و رتبه دوم در سطح سرپرستی را از آن خود کرده است. ایشان هم اکنون عضو "کمیته کارشناسی کارگروه فنی و استانداردها" در جامعه حسابداران رسمی ایران است.