English Flag

دانیال محجوب، مدیر IFRS است.او در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد رشته حسابداري و دكتري مديريت كسب و كار دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شده است.

وي حسابدار رسمي و عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و داراي بيش از 12 سال تجربه حرفه‌اي در زمينه حسابرسي و IFRS در موسسه حسابرسي آزمون پرداز است. او همچنين رتبه اول در آزمون‌هاي تعيين رتبه حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران در دو سطح سرپرست ارشد و حسابرس ارشد و رتبه دوم در سطح سرپرستي را از آن خود كرده است. ايشان هم اكنون عضو "كارگروه آموزش"  و " كميته كارشناسي كارگروه فني و استانداردها" در جامعه حسابداران رسمي ايران است.