English Flag
عماد دانشور داوراني، مدیر حسابرسی است. او در مقطع كارشناسي از دانشگاه شهيد باهنر كرمان فارغ التحصيل شده است. وی كارشناس ارشد حسابداري و مدرس دانشگاه در استان كرمان است. وي حسابدار رسمي و ٧ سال سابقه حرفه اي در حسابرسي را دارد.