English Flag
حسن عرب جعفری، مدیر حسابرسی است. او در مقطع کارشناسی در رشته حسابداری از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی و حدود 10 سال سابقه کار حرفه ای در حسابرسی را دارد.