English Flag
 

حسین مهربانی، شریک و مدیر حسابرسی مالیاتی، او در رشته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است و در حال حاضر دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

وی حسابدار رسمی و دارای 15 سال سابقه کار حرفه ای در حسابرسی و همچنین دارای سابقه تدریس دروس مالیاتی و مالی در دانشگاه های کشور است. ایشان همچنین حسابدار مستقل و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی است.

وی کتاب های متعددی منتشر کرده است که از جمله آنها می توان به کتاب حسابدای مالیاتی و مجموعه سوالات آزمونهای ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران اشاره کرد که هر دو مرجعی برای آزمون حسابدار رسمی هستند.