English Flag
 

فرشید محبی، شریک و مدیر دفتر اصفهان، او در رشته حسابداری از دانشگاه اصفهان فارغ‌التحصیل شده است.

حسابرسی را از سال 1371 آغاز کرده است و دارای 23 سال تجربه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی در سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا (حسابداران رسمي) می‌باشد. ایشان در حال حاضر حسابدار رسمی، عضو انجمن حسابداري ايران  و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران است.