English Flag

مصطفی اعلائی، شریک، او در رشته حسابداری از دانشگاه اصفهان فارغ‌التحصیل شده است.

ایشان فعالیت حرفه‌ای را از ابتدای سال 1370 در سازمان حسابرسی آغاز نموده و از آبان ماه سال 1391 وارد مؤسسه حسابرسي انديشگران پويا (حسابداران رسمي) گردیده است. وی حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی است. ایشان عضو انجمن حسابداري ايران و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز است.